Kaffe

Vi har til en hver tid kaffe fra ulike brennerier i Norge og utlandet, men alt vil ikke være tilgjengelig i nettbutikken. En del av kaffene er også sesong eller mikropartier fra produsentene, og vil følgelig ikke være tilgjengelig hele året. Det vil derfor være et større utvalg i forretningen spesillt med tanke på sesong og mikropartier som produseres i begrenset volum..